Mange aktører tilbyr usikrede lån med stor iver til kunder med god tilbakebetalingsevne, slik at drømmer kan realiseres og gjeld samles. Hjartdalbanken er blant de som tilbyr smålån og refinansiering, som kan være fint for å få bukt med gjeld. Det er en stor forpliktelse å søke lån, uansett formål. Man trenger et usikret lån blant annet når man mangler kapital til å gjøre et innkjøp, og samtidig har de beste forutsetninger for å kunne tilbakebetale.

For eksempel hender det at man trenger en aldri så liten ekstra slant for å kjøpe noe man ønsker seg, og man trenger heller ikke oppgi hva det er hos banken. Ofte kan søknader innvilges nokså kjapt, gitt at banken faktisk går med på å inngå avtale med en. Trenger man raske penger kan forbrukslån være gunstig. For noen er det ny bil som står i fokus, for andre er det hvitevarer.

Forbrukslån og andre usikrede lån

Forbrukslån trengs når låner ikke har eiendom banken kan stille sikkerhet i. Har man ingen verdiobjekter utlåner kan ta salgspant i, er det altså et usikret lån som gjelder. Med lån uten sikkerhet risikerer man ikke å miste egen eiendom dersom tilbakebetalingen skjærer seg. Dette byr imidlertid ikke at det er problemfritt å slurve med tilbakebetaling av forbrukslån. Mange har behov for å ta opp lån, men ingen har behov for betalingsanmerkninger.

Selv om renten på forbrukslån er kjent for å være høy, er den likevel lavere enn andre former for lån uten sikkerhet. Forhåndsfinansiering av varekjøp samt kredittkort har høyere rente, men uansett passer alle former for lån uten sikkerhet best for individer med evne til å håndtere den høye renten. Det gjelder å forhøre seg med den enkelte bank om hvor høy den effektive renten kommer til å være for den enkelte, før man søker om forbrukslån.

Refinansiering

Mange bruker lån uten sikkerhet til å refinansiere eksisterende lån. Slik får man samlet all gjeld til en enkel månedsbetaling, for på den måten ha bedre kontroll over egen private økonomi. En økt følelse av kontroll er gjerne det som skal til for å få minimert stresset knyttet til gjeld, i tillegg kan man spare store pengebeløp med denne ordningen. Refinansiering er en av de mest populære formene for lån uten sikkerhet.

Kanskje tenker man at det er skummelt å inngå låneavtaler raskt, men enkelte velger forbrukslån av nettopp denne grunnen. Smålån er det ikke uvanlig å få på dagen, men man skal alltid vise varsomhet. Forbrukslån har dessuten 14 dagers angrefrist, noe angrerettloven stadfester. Det er ingen skam å snu i døra, og derfor blir spontane avgjørelser mindre farlige. Da får man 30 dager på seg til å betale tilbake det mottatte lånet. Her må det påventes renter.

Lån uten sikkerhet til forbruk

Det er vanlig å låne penger uten sikkerhet for å kunne kjøpe forskjellige forbruksgaver, og i visse tilfeller kan dette utgjøre rett bruk av forbrukslån. En tommelfingerregel her er at man bør låne til kjøp av ting med varig verdi. Her er en giftering et passende og godt eksempel. Derimot er det ikke sikkert at det er like gunstig å låne til en utenlandsferie, selv om en ferie har høy verdi i øyeblikket.

Når minnene fra ferien har bleknet, er det ikke noe gøy å betale den tilbake. Særlig når man skal begynne å spare til neste års ferie. Et lån uten sikkerhet skal ideelt sett betales tilbake så fort som mulig – dette sparer man mye på. Den høye renten gjør nemlig at lånet til syvende og sist blir dyrere. Derfor passer lånet bedre for individer som har gjort seg kjent med hva en slik forpliktelse innebærer.

Krav til forbrukslån

Når det kommer til lån, uansett type, er det alltid en viss risiko involvert. Har man ikke midler til å betale tilbake, er et lån uten sikkerhet det siste man trenger. Det er derfor bankene kredittsjekker hver eneste søker nøye. Bankene har heller ikke behov for kunder uten evne til nedbetaling, og er raskt ute med å avslå søknader fra individer som ikke oppfyller gitte kriterier. Har man for eksempel løpende betalingsanmerkninger, kan man glemme å få innvilget lån.

Pågående inkassokrav ønskes heller ikke velkommen. Det beste er å ha fast, høy og stabil inntekt, og har man ikke fast inntekt kan det bli vrient å få lån uten sikkerhet – selv om det ikke er umulig. Kravene bankene stiller til sine kunder, bør man stille til seg selv også. På den måten får man vist for seg selv at man har økonomisk teft og en sunn tilnærming til penger. Det er det man trenger for å kunne håndtere forbrukslån.

Kort oppsummering av punkter

  • Refinansiering
  • Innkjøp av sårt trengte ting
  • Evne til rask nedbetaling

Et lån uten sikkerhet kan være en god investering, men det gjelder å betale det tilbake så fort som råd. Når man trenger den ekstra lille kapitalen for å sikre seg et godt kjøp, kan forbrukslånet anbefales. Refinansiering kan også være en grei løsning for de som måtte trenge det. Uansett gjelder det å være oppmerksom på vanlige betingelser samt anbefalinger banken måtte gi. Slik unngår man å ta beslutninger som ikke gagner en.