Et lån uten sikkerhet kan utbetales så snart banken godkjenner søknaden. Teoretisk betyr det samme dag som søknaden sendes. Imidlertid går det ofte noe lengre tid. Dette avhenger av både banken og den som søker.

Hva kan kapitalen brukes til?

Reglene for lån uten sikkerhet når det gjelder bruk av pengene, er svært enkle. Du kan låne til hvilket som helst formål, så lenge det ikke bryter med norsk lovgivning. Riktignok må du normalt oppgi formål når du søker, men dette er kun en formalitet. Bankene forpliktet til å be søkeren opplyse om formålet, blant annet av hensyn til loven om hvitvasking av penger, terrorfinansiering, og lignende.

Tre banker med store lån uten sikkerhet

De følgende bankene er blant de mest populære når det kommer til store lån uten sikkerhet.

  • Monobank – Lån inntil 500 000 kroner, nominelle renter fra 7,9%
  • Bank Norwegian – Lån inntil 600 000 kroner, nominelle renter fra 8,99%
  • OPP Finans – Lån inntil 500 000 kroner, nominelle renter fra 7,5%

Alle banker har like betingelser når det gjelder nedbetalingstid. Dette punktet dikteres først og fremst av retningslinjene fra Finanstilsynet.

  • Nedbetalingstid for standard lån uten sikkerhet – inntil 5 år
  • Nedbetalingstid for lån til refinansiering – inntil 15 år

Banker med de største lånestørrelsene er ikke bare aktuelle for de som trenger kapital til et eller annet formål. Mulighetene for store lån gjør at disse bankene foretrekkes når folk skal refinansiere annen gjeld.

Tre banker med små lån uten sikkerhet

For mindre lån uten sikkerhet (under 100 000 kroner) er de følgende finansieringsselskapene blant de mest aktuelle.

  • Santander – Lån inntil 70 000 kroner, nominelle renter fra 7,9%
  • Thorn – Lån inntil 100 000 kroner, nominelle renter fra 9,48%
  • L’EASY – Lån inntil 50 000 kroner, nominelle renter fra 9,48%

Santander Consumer Bank tas med blant banker for små lån uten sikkerhet, selv om de også tilbyr større lån. Dette fordi banken er gebyrfri for alle lån under 70 000 kroner. Øvre lånegrense i denne banken er 350 000 kroner, men da altså med etableringsgebyr.

Reglene for nedbetalingstid er i utgangspunktet de samme for alle lånestørrelser, men normalt får du kortere tid på deg desto mindre lånet er.

Rentene fastsettes individuelt

Det er viktig å være klar over hvordan rentene fastsettes på lån uten sikkerhet. Så å si alle banker som spesialiserer seg på forbrukslån bruker den samme metodikken på dette området. Det vil si at de har en øvre og nedre grense for rentene de tilbyr, for eksempel fra 7,9% til 17,9%. Rentene til hver enkelt søker havner et sted mellom disse to ytterpunktene.

Personer med høy kredittscore for bedre renter enn de med lav kredittscore. Dette til forskjell fra forbrukslån fra mange sparebanker. Der finner vi ofte faste (og gjennomgående høy) renter, uansett hvem som søker. Det samme prinsippet ser vi også hos banker med boliglån, men der er spriket mellom høye og lave renter langt mindre.

Tar det kun én dag?

Å få et lån utbetalt samme dag som du søker er ikke umulig, men i de fleste tilfeller tar det nok lengre tid. Søknaden behandles mer eller mindre umiddelbart i de fleste bankene. Deretter avhenger tidsbruken av både den som søker og banken. Søkeren skal sende inn dokumentasjon på inntekt, samt returnere låneavtalen. Banken skal verifisere opplysningene, og deretter foreta transaksjonen. Her vil tidspunkt på døgnet, hvilken ukedag det er snakk om, samt transaksjonstiden mellom utlåner og din egen bank innvirke på tidsbruken.

Å få et lån uten sikkerhet går raskere enn de fleste andre lån, men det normale er at det tar mellom 2 og 4 dager. For å få utbetaling samme dag som du søker, må du ha full klaff hele veien i prosessen.

Mer om lån (dansk)