Våre oppgaver

Havnevesenets har ansvar for følgende oppgaver:

• Garantere kaistandard og dybde ved kai og innseilingene.
• Mudring
• Merking med 30 flytestaker, 5 lysbøyer, 5 fyrlykter, diverse
andre lykter og overettlys
• Merking med skilt for fartsgrenser og andre opplysninger
• Isbryting, sleping og havneassistanse
• Vedlikehold av kai- og lagerområder på land, ute og inne
• Vedlikehold av lasthåndteringsutstyr som kraner, trucker og
transportbånd
• Snørydding, feiing og strøing, asfaltering, etc.
• Registrering, statistikkføring og rapportering av skipsanløp og
varer
• Forholde seg til offentlige etater, Kystverket, trafikksentral,
loser, Forsvaret, etc.
• Sikkerhet og fremkommelighet i innseilingsledene
• Deltakelse i beredskap og oljevern

Webcam Skipskart Tønsberg Gjestehavn
 

Tønsberg Havnevesen © 2009-20 - Innholdsoversikt