Tollbodkaien

I sentrum ligger Tollbodkaien for kommersielle anløp som ikke fører last. Her ligger også Tollboden og Havnekontoret samt flere hoteller og restauranter.

Kaier: 200 m lang delvis betong- og trekai med minimum 6,5 m vanndybde
Adkomst: Fra syd gjennom Vestfjorden eller fra øst gjennom Kanalen
Skipsstørrelser: Max dyptgående: 6 meter
Godstyper: Hovedsakelig kommersielle anløp uten last. Persontransport med turistbåter, charterbåter og cruiseskip, samt andre større fartøy som skoleskip, marinefartøyer, etc.

VHF: Kanal 12/16
Kart: 3 og 468

Webcam Skipskart Tønsberg Gjestehavn
 

Tønsberg Havnevesen © 2009-20 - Innholdsoversikt