Slagentangen

Slagentangen er ett av to raffinerier i Norge og har ca. 800 anløp i året. Anlegget er eid og drevet av ESSO.

Kaier: Kai nr. 1 og nr. 2
Adkomst: Oslofjorden
Skipsstørrelser: Inntil 250.000 DWT
Godstyper: Olje- og gassprodukter

Kart: 3 og 481
VHF: Kanal 14 (Slagentangen havneradio)

Webcam Skipskart Tønsberg Gjestehavn
 

Tønsberg Havnevesen © 2009-20 - Innholdsoversikt