Private kaier

En vesentlig del av havnedriften innenfor Tønsberg havnedistrikt foregår over private kaier.

Tønsberg havnevesen har også noen oppgaver med Unitor på Nøtterøy og Melsomvik i Stokke kommune. I tillegg er det mindre kaianlegg på Vallø og Husøy.

Webcam Skipskart Tønsberg Gjestehavn
 

Tønsberg Havnevesen © 2009-20 - Innholdsoversikt