Vår organisering

Tønsberg havnevesen er en kommunal virksomhet med 5 ansatte, og et styre bestående av de mest sentrale politikerne i Tønsberg.

 

Webcam Skipskart Tønsberg Gjestehavn
 

Tønsberg Havnevesen © 2009-20 - Innholdsoversikt