Havnen som ble en by

Hvor lenge Tønsberg har vært en havneby er usikkert, men det er ganske sikkert at byen har sitt utspring fra havnen. Det vil si at Tønsberg havn kan være eldre enn byen selv.

Havnedrift har helt fra begynnelsen vært en viktig del av byens utvikling. Fra tømmer, skinn og sild, til skipsbygging, olje, grus, sand, jern og andre byggematerialer, tau, ståltau, kabel og offshoremoduler.

Det er høyst sannsynlig at det allerede på 1100-tallet var en form for havneoppsyn til å anvise plass og til å innkreve avgifter.

Historien vår er med andre ord lang og toneangivende for hvordan Tønsberg by har utviklet seg. Siden den spede begynnelse i år 872 og frem til i dag har utviklingen av havnen egentlig vært synonymt med byens utvikling.

 

 

Webcam Skipskart Tønsberg Gjestehavn
 

Tønsberg Havnevesen © 2009-20 - Innholdsoversikt