Kanalkaiene

Kanalkaiene er hovedhavnen for kommersiell trafikk i distriktet. Fiskebrygga på Nøtterøysiden av Kanalen er forbeholdt charterbåter og venteplass for broåpning. 

Kaier: Ca. 300 m med 6 m dybde, samt kaien ved fiskebryggen og Leca på sydsiden av kanalen.
Adkomst: Fra øst gjennom Husøysundet.
Utstyr: Portalkran, kapasitet 50 tonn med containeråk. Megler har nødvendig utstyr. Speditørene har trucker i flere størrelser. Her er også Ro-Ro rampe.
Lagerområder: 20 mål utendørs
Skipsstørrelser: Max lengde: 110 meter, Bredde: 17 meter, Dyptgående: 5,5 meter
Godstyper: Stykkgods, jern, sand, grus, bygningsstein og generelt gods

VHF: Kanal 12/16
Kart: 3 og 468

Webcam Skipskart Tønsberg Gjestehavn
 

Tønsberg Havnevesen © 2009-20 - Innholdsoversikt