Kanalbroene

I Tønsberg har vi to broer over kanalen til Nøtterøy. Begge er vippebroer med begrenset seilingshøyde.

Kaldnes Bro er navnet på gang- og sykkelbroen over kanalen i Tønsberg sentrum. Broens totale lengde er 130 meter og har en seilingsbredde på 47 meter. Seilingshøyde ved normal vannstand er på cirka 5 meter. For båter og skip som rager høyere, åpnes Kaldnes bro fra Kanalbroen (kjørebroen).

Kanalbroen er kjørebroen mellom Tønsberg og Nøtterøy. Dette er en svært trafikert bro og eneste kjøreforbindelse mellom fastlandet og Nøtterøy. Seilingshøyde ved normal vannstand er cirka 3 meter.

 

Åpningstider for Kanalbroen og Kaldnes Bro er som følger:  

Fra 15 april til 15 september 

Alle dager inkludert lørdag og søndag:

Kl 09:05, 12:05, 14:05, 18:05 og 20:05

I tillegg åpnes broene lørdag og søndag kl 16:05

 

Fra 16 september til 14 april åpnes ikke broene i helgene eller på helligdager.

På virkedager, mandag - fredag åpnes broene kun på bestilling på telefon 958 39 800 kl 09:05, 12:05 og 14:05.

Broåpning må  da bestilles minimum en time før den aktuell broåpning.

 

Gangbroen åpnes fem minutter før og/etter bilbroen.

VIKTIG: 

Trekk sammen mot broen, til høyre (styrbord), når det nærmer seg åpningstid og lytt på VHF kanal 12.

Dersom det er tett trafikk eller utrykningskjøretøyer på vei over/mot broen, kan åpning bli utsatt.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Webcam Skipskart Tønsberg Gjestehavn
 

Tønsberg Havnevesen © 2009-20 - Innholdsoversikt