Kanalbroene

I Tønsberg har vi to broer over kanalen til Nøtterøy. Begge er vippebroer med begrenset seilingshøyde.

Kaldnes Bro er navnet på gang- og sykkelbroen over kanalen i Tønsberg sentrum. Broens totale lengde er 130 meter og har en seilingsbredde på 47 meter. Seilingshøyde ved normal vannstand er på cirka 5 meter. For båter og skip som rager høyere, åpnes Kaldnes bro fra Kanalbroen (kjørebroen).

Kanalbroen er kjørebroen mellom Tønsberg og Nøtterøy. Dette er en svært trafikert bro og eneste kjøreforbindelse mellom fastlandet og Nøtterøy. Seilingshøyde ved normal vannstand er cirka 3 meter.

Åpningstider for Kanalbroen og Kaldnes Bro er som følger:

Fra 15. april til 15. september
Åpning alle dager inkludert lørdag og søndag:
Kl. 0905, 1205, 1405, 1805 og 2005.

Lørdag og søndag åpnes bruene også kl.1605
 

Fra 16. september til 14. april  åpnes ikke broene i helgene eller på helligdager.   På virkedager, mandag - fredag,  vil broene kun åpnes på bestilling kl 0905, 1205, 1405.  Broåpning bestilles pr tlf 33 34 88 11.   Broåpning må bestilles minimum èn time FØR broåpningen skal intreffe.


Gangbroen åpnes fem minutter før og etter bilbroen.

Viktig:
- Trekk sammen mot broen, til høyre/styrbord, når det nærmer seg åpningstid og lytt til VHF kanal 12
- Ved tett trafikk eller utrykningskjøretøyer på vei til broen, kan åpning bli utsatt
- Hold av veien for nyttefartøyer
- Telefonnummer til Kanalbroen: 33 34 88 11.
 

Webcam Skipskart Tønsberg Gjestehavn
 

Tønsberg Havnevesen © 2009-20 - Innholdsoversikt