Kanalbroene

I Tønsberg har vi to broer over kanalen til Nøtterøy. Begge er vippebroer med begrenset seilingshøyde.

Kaldnes Bro er navnet på gang- og sykkelbroen over kanalen i Tønsberg sentrum. Broens totale lengde er 130 meter og har en seilingsbredde på 47 meter. Seilingshøyde ved normal vannstand er på cirka 5 meter. For båter og skip som rager høyere, åpnes Kaldnes bro fra Kanalbroen (kjørebroen).

Kanalbroen er kjørebroen mellom Tønsberg og Nøtterøy. Dette er en svært trafikert bro og eneste kjøreforbindelse mellom fastlandet og Nøtterøy. Seilingshøyde ved normal vannstand er cirka 3 meter.

 

 

 

 


 

 

 

Webcam Skipskart Tønsberg Gjestehavn
 

Tønsberg Havnevesen © 2009-20 - Innholdsoversikt