Grenland Group

På Kaldnes ligger Grenland Groups store verkstedhall, hvor det leveres utstyr til oljevirksomheten. Området rommet tidligere de tradisjonsrike skipsverftene ved Kaldnes Mekaniske Verksted og Jarlsø.

Kaier: Ca. 250 meter kai med 8 meter vanndybde.
Adkomst: Fra syd gjennom Vestfjorden eller fra øst for dypgående mindre enn 5,5 meter.
Utstyr: Portalkran på 50 tonn.
Skipsstørrelser: Max dyptgående: 7,5 meter
Godstyper: Offshoremoduler og mekanisk produksjon

Kart: 3 og 468

Webcam Skipskart Tønsberg Gjestehavn
 

Tønsberg Havnevesen © 2009-20 - Innholdsoversikt